شيخ زاید پوهنتون سره د چاپیریال سمسورتیا په خاطر د کرنې ریاست لخوا زینتي او مېوادارو ونو مرسته وشوه

28 فبروري, 2019

شيخ زاید پوهنتون سره د چاپیریال سمسورتیا په خاطر د کرنې ریاست لخوا زینتي او مېوادارو ونو مرسته وشوه:

اعلانونه

د شیخ زاید پوهنتون  ۱۳۹۷ کال کب میاشتې اعلانونه!

20 فبروري, 2019

د شیخ زاید پوهنتون اداره د دوهم ځل لپاره د خوست ولایت  تدارکاتي کمیټې  دلیکلي هدایت په اساس، ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکو

ډاکټر عبدالله قادري د طب پوهنځی سرپرست ریس

شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د پاره نوي سرپرست ریس معرفي کړو

03 فبروري, 2019

 

          شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د پاره نوي سرپرست ریس معرفي کړو:

تمین کیفیت او مسلکي پرمختیايي مرکز

د شیخ زاید پوهنتون  مسلکي پرمختیایي مرکز( PDC ) او ( IQEU ) تضمین کیفیت مرکز د پاره مسؤلین معرفي  شول

03 فبروري, 2019

 

د شیخ زاید پوهنتون  مسلکي پرمختیایي مرکز( PDC ) او ( IQEU ) تضمین کیفیت مرکز د پاره مسؤلین معرفي  شول.

پاڼې