د ناکامو دولتونو رغاونې ترسرلیک لاندې کتاب مخکتنه وشوه:

د ناکامو دولتونو رغاونې ترسرلیک لاندې کتاب مخکتنه وشوه:

23 سپتمبر, 2019

د ناکامو دولتونو رغاونې ترسرلیک لاندې کتاب مخکتنه وشوه:

 شیخ زاید پوهنتون کې دارشیف وادنۍ چارې پیل شوې

شیخ زاید پوهنتون کې دارشیف وادنۍ چارې پیل شوې

23 سپتمبر, 2019

 شیخ زاید پوهنتون کې دارشیف وادنۍ چارې پیل شوې:

شیخ زاید پوهنتون سولې کنفرانس

دانه ، چې سوله مونږ ته څه راکولی شي، بلکې داچې مونږ سولې ته څه ورکولی شو!؟

23 سپتمبر, 2019

دانه ، چې سوله مونږ ته څه راکولی شي، بلکې داچې مونږ سولې ته څه ورکولی شو!؟

دهیواد داستقلال دسلمي کلیزي په مناسبت د شیخ زاید پوهنتون اداري مبارکي پـــغام

دهیواد استقلال دسلمي کلیزي په مناسبت د شیخ زاید پوهنتون اداري مبارکي پـــغام

20 اګست, 2019

دهیواد داستقلال دسلمي کلیزي په مناسبت
د شیخ زاید پوهنتون اداري مبارکي پـــغام

پاڼې