د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

13 مارچ, 2019

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

شيخ زاید پوهنتون سره د چاپیریال سمسورتیا په خاطر د کرنې ریاست لخوا زینتي او مېوادارو ونو مرسته وشوه

28 فبروري, 2019

شيخ زاید پوهنتون سره د چاپیریال سمسورتیا په خاطر د کرنې ریاست لخوا زینتي او مېوادارو ونو مرسته وشوه:

اعلانونه

د شیخ زاید پوهنتون  ۱۳۹۷ کال کب میاشتې اعلانونه!

20 فبروري, 2019

د شیخ زاید پوهنتون اداره د دوهم ځل لپاره د خوست ولایت  تدارکاتي کمیټې  دلیکلي هدایت په اساس، ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکو

پاڼې