د (لوړمعیار:ماموریت او ستراتیژی) په اړوند درې ورځنی ورکشاپ دایرشو!

16 زمری, 1396

!د شیخ زاید پوهنتون دغونډو په تالار کې د (لوړمعیار:ماموریت او ستراتیژی) په اړوند درې ورځنی ورکشاپ دایرشو

د حقوقو اوسیاسي علومو او اداره تجارت د شپي پوهنځیو څخه ۱۳۹ تنه محصلین فارغ شول!

12 زمری, 1396

د شیخ زاید پوهنتون د حقوقو اوسیاسي علومو او اداره تجارت د شپي پوهنځیو څخه ۱۳۹ تنه محصلین فارغ شول.

د پوهنتون ودانیو بیا رغونې پروژه پیل شوه!

04 زمری, 1396

دشیخ زاید پوهنتون ودانیو بیا رغونې پروژه پیل شوه!

په تحقیقاتي فارم کې د چرګوړو روزنېزه پروژه پیل شوه

03 زمری, 1396

 

                                                                                                                     په تحقیقاتي فارم کې د چرګوړو روزنېزه پروژه پیل شوه

پاڼې