شیخ زاید پوهنتون کې د سولې او رحمت پیغمبر (صلی الله علیه وسلم) میلاد نبي تر سرلیک لاندې یو ورځنۍ علمي سمینار دایر شو:

 شیخ زاید پوهنتون کې د سولې او رحمت پیغمبر (صلی الله علیه وسلم) میلاد نبي تر سرلیک لاندې یو ورځنۍ علمي سمینار دایر شو:

11 نوومبر, 2019

 شیخ زاید پوهنتون کې د سولې او رحمت پیغمبر (صلی الله علیه وسلم) میلاد نبي تر سرلیک لاندې یو ورځنۍ علمي سمینار دایر شو:

 شیخ زاید پوهنتون علمي او محصلانو چارو معاونیتونو ته نوي مرستیالان معرفي شول

02 نوومبر, 2019

 

 شیخ زاید پوهنتون علمي او محصلانو چارو معاونیتونو ته نوي مرستیالان معرفي شول:

 شیخ زاید پوهنتون کې د غوره وینا سیالي ترسره شوه

02 نوومبر, 2019

 شیخ زاید پوهنتون کې د غوره وینا سیالي ترسره شوه:

 د ځنګلونو د له منځه تللو اصلي ريښې ترسرلیک لاندې یو ورځنۍ علمي سیمنار دایرشو

د ځنګلونو له منځه تللو اصلي ريښې ترسرلیک لاندې علمي سیمنار دایرشو

27 اکتوبر, 2019

د هېواد په سوېل ځتیځ زون کې د ځنګلونو له منځه تللو اصلي ريښې ترسرلیک لاندې یو ورځنۍ علمي سیمنار دایرشو:

پاڼې