د پوهنتون ادارې ته نوي  اداري مرستیال ور وپیژندل شوی

شيخ زاید پوهنتون اداري ته نوی مالي او اداري چارو مرستیال وروپیژندل شو

29 اپرېل, 2019

شيخ زاید پوهنتون اداري ته نوی مالي او اداري چارو مرستیال ور وپېژندل شو:

شیخ زاید پوهنتون کې د سولې پنځه ورځنی ورکشاپ

شیخ زاید پوهنتون کې پنځوس تنه محصلانو ته د سولې د زده کړې پنځه ورځینی ورکشاپ پای ته ورسید

29 اپرېل, 2019

 شیخ زاید پوهنتون کې پنځوس تنه محصلانو ته د سولې د زده کړې پنځه ورځینی ورکشاپ پای ته ورسید:

د پوهنتون شته ستونزو ته کته

شیخ زاید پوهنتون ستونزو حل ته به لومړیتوب ورکړل شي

29 اپرېل, 2019

د شیخ زاید پوهنتون ستونزو حل ته به لومړیتوب ورکړل شي!

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

13 مارچ, 2019

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

پاڼې