ډاکټر عبدالله قادري د طب پوهنځی سرپرست ریس

شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د پاره نوي سرپرست ریس معرفي کړو

03 فبروري, 2019

 

          شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د پاره نوي سرپرست ریس معرفي کړو:

تمین کیفیت او مسلکي پرمختیايي مرکز

د شیخ زاید پوهنتون  مسلکي پرمختیایي مرکز( PDC ) او ( IQEU ) تضمین کیفیت مرکز د پاره مسؤلین معرفي  شول

03 فبروري, 2019

 

د شیخ زاید پوهنتون  مسلکي پرمختیایي مرکز( PDC ) او ( IQEU ) تضمین کیفیت مرکز د پاره مسؤلین معرفي  شول.

Lajward way conference at SZU

 شیخ زاید پوهنتون کې د لاجوردو د لارې  اهمیت په اړوند یو ورځینۍ سیمنار دایرشو!

27 جنوري, 2019

 شیخ زاید پوهنتون کې د لاجوردو د لارې  اهمیت په اړوند یو ورځینۍ سیمنار دایرشو!

پاڼې