انساني سرچنو امریت

محمد نعیم خان

د انساني سرچینو امر 

اړیکی شمیره: 0799602234

بريښنلیک: M.naiem1962@gmail.com

دبشری منابعو امریت چی د۱۳۸۲کال په تشکیل کی دمامورینو عمومی مدیریت په نوم ایجاد شوی  اوپه تشکیل کی یوداستخدام (۶) رتبه بست اوبل دسوانحو (۸)رتبه دمامور بست درلود .اوپه ۱۳۹۰ کال کی داداری اصلاحاتو دپوشش لاندی راغی اودکاری پروسی

په اساس ددی امریت په تشکیل کی لاندی عمومی مدیریتونه شامل دی.

داستخدام عمومی مدیریت :چی پخوا داستخدام ماموربست وواود۱۳۹۰کال درتب اومعاش سیستم دپوشش په اساس داستخدام د عمومی مدیریت په توګه په تشکیل کی منظور شواودنوموړی مدیریت کارونه داستخدام پروسی پرمخ بیول دی چی نوموړی مدیریت تقریبا (۹۵)فیصده کارمندان بدون دکوم تبعیض دملکی خدمتونو دکارکوونکو قانون اوداداری اصلاحاتو اوملکی خدمتونودکیمسیون دطرزالعمل مطابق استخدام کړی دی.داستخدام عمومی مدیریت له خوا ټول بستونه اغلان ته سپارل کیږی .ددرخواستی فورمی ورته توزیع کیږی اسناد ورڅخه جمع کیږی اودولایت په سطحه دتعیناتوکمیټی له خوا شارت لست کیږی امتحان ورڅخه اخیستل کیږی کامیابو اشحاصو ته دمسوولیت اوعدم مسوولیت فورم ،ملی امنیت ،جنایی اوشفاخانی ته ورکول کیږی بیایی دمنظوری پشنهاد دوزارت محترم مقام ته وړاندی کیږی دمنظوری داخیستلو وروسته یی دپ۲فورم ترتیب اومربوطه شعباتو ته لیږل کیږی .

دظرفیتو نو لوړولو اوداداری پراختیا لوی مدیریت:

ذکرشوی مدیریت د۱۳۹۰کال په تشکیل کی نوی ایجاد اومنظور شوی اوعمده دندی یی دپیشبینی شوی تشکیل مقایسوی جدولونو ترتیب کول ،دبستونو زیاتول اوتنقیص کول نظرداداری په ضرورت سره ،دنیازسنجی په اساس دکارمندانو دظرفیت لوړولو لپاره دسمینارونو اوورکشاپونودایرول.

داجرااتو دارزیابی اودسوانحو عمومی مدیریت:

نوموړی مدیریت چی پخوا دسوانحو ماموریت (۶) رتبه بست وه اود۱۳۹۰کال په تشکیل کی داجرااتو دارزیابی اودسوانحو د عمومی مدیریت په نوم په تشکیل کی منظور شوی اولاندی وظایف سرته رسوی.

۱-دنویو استخدام شویو استادانو ،مامورینو اواجیرانولپاره دسوانحوددفترونوترتیب کول ،داستادانو دعلمی ترفعیاتو درج کول دسوانحو په دفتر کی،دمامورینو اواجیرانو دکالنیو ارزونو ترسره کول دپلان مطابق اودلوړوقدمونو درج کول دسوانحو په دفتر کی .داستادانو،مامورینو اجیرانودتقاعد دحقوقواجرا کول ،الکترونیکی دیتابس ته دکارمندانو پورته کول .

دبشری منابعو امر :محمدنعیم دپلارنوم حنیف شاه دخوست ولایت داسمعیل حیلو اومندوزیو ولسوالی ددوالو کلی اوسیدونکی په ۱۳۴۱کال کی زیږیدلی اوپه ۱۳۶۳کال دننګرهار پوهنتون دژبو ادبیاتوپوهنځی څخه فارع شوی.

داستخدام عمومی مدیر: محمد قیوم دمحمد ګل زوی دخوست ولایت دنادرشاه کوت ولسوالی مربوط دګیډوری کلی اوسیدونکی په ۱۳۶۵کال کی زیږیدلی اوپه ۱۳۹۸کال کی دهند جمهوریت دغثمانیه پوهنتون څخه دماستر په سویه فارع شوی دی.

دظرفیت لوړونی اودتشکیل پراختیا لوی مدیر:نورانی ګل دعفور زوی دخوست ولایت دصبریو ولسوالی اوسیدونکی .په ۱۳۶۳کال کی زیږیدلی اوپه ۱۳۸۸کال دشیخ زاید پوهنتون داقتصاد پوهنځی څخه فارع شوی .

داجراتو دارزیابی اودسوانحو دیتابس لوی مدیر محمد الرحمن دوزیر محمد زوی دخوست ولایت دصبریو ولسوالی اوسیدونکی چی په ۱۳۶۴ کال کی زیږیدلی اوپه ۱۳۸۷کال دشیخ زاید پوهنتون دزراعت پوهنځی څخه فارغ شویدی.

رسالت:

داچی دبشری منابعو امریت یوداساسی اومهمو امریتونو څخه دی ددی خاوری هریو شحص ته په درنه سترګه کتل ،ضوابطو ته په روابطو ترجیع ورکول موپه لومړیتوبونو کی دی ،نوی استخدام کیدونکی اشحاص دمامورینو قانون،کار قانون اودمامورینودطرزسلوک مقرری سره سم استخدام کوی اوددوی داسناد اوسوابقو ساتل په محفوظ ډول  خپله وجیبه بولی،دپخوانیو اونویو کارمندانو دظرفیت لوړولو لپاره دمحتلفوورکشاپونو په لاره اچول.دمامورینو ترمنځ دهم اهنګی اوډاډ فضا رامنځ ته کول.دکارمندانو تشویق هڅونه اودسرغړونو په صورت کی تادیب ترڅو ټول کارمندان خپلو وظایفو ته متوجی اوغوره اهداف ترلاسه شی. دکالنیو اجرااتو ارزونه په شفاف ډول سره.

ژمنه :

دافغانستان اسلامی جمهوریت اساسی قانون ،لوړوزده وزارت قوانینو ،لوایحو اومقرراتو ته پوره ژمن اوپه خپله اداره کی به یی پلی اوعملی کوو.

پیغام :دافغانستان ټولو حلکو ورونو،خویندو ته می پیغام دادی چی دخپل وطن ،خاوری سره دزړه له کومی مینه ولری اوپه بوره صداقت اوایمانداری سره وطن ته خدمت وکړی.

تشکیل:

ګڼه

نوم

تخلص

دنده

اړیکه

بریښنالیک

عکس

1

محمد نعیم

۰

انساني سرچینوآمر

۰۷۹۹۶۰۲۲۳۴

M.naiem.1962@gmail.com

 

2

محمد قیوم

بابرکزی

دګمارني لوی مدیر

۰۷۷۶۵۸۵۸۳۸

Qayyum.babrakzai@gmail.com

 

3

نوراني ګل

نوراني

دوړتیادلوړتیا اواداری پراختیالوی مدیر

۰۷۶۵۲۶۹۲۶۷

Noorani.haqmal2016@gmail.com

 

4

محمد الرحمن

صبری

سوانح ارزیابی اودکارکوونکوداړیکولوی مدیر

۰۷۷۹۷۷۴۰۸۵

Rahmansabari@yahoo.com