ورکشاپ تدوین نصاب و تعیین فعالیت های مراکز انکشاف مسلکی پوهنتون ها دایر شد

szu_admin
Mon, Jul 20 2020 2:01 PM
وزیر تحصیلات عالی

ایجاد مراکز انکشاف مسلکی در پوهنتون ها برای ارتقای مهارت ها، توانایی ها و ترغیب اعضای کادر علمی یک نیاز مبرم میباشد:

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی این مطلب را طی یک پریزنتیشن در دومین روز ورکشاپ تدوین نصاب و تعیین فعالیت های مراکز انکشاف مسلکی پوهنتون ها (PDC) ابراز داشت.

ورکشاپ متذکره به منظور تهیه نصاب آموزشی و طرزالعمل فعالیت های (PDC) ها به اشتراک معاونین علمی و آمرین مراکز (PDC) تعدادی از پوهنتون ها به همکاری برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) دایر گردیده است.

معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت، که منظور از رهبری در محیط اکادمیک، اتصال انرژی های تیم کاری با اهداف پوهنتون ها بوده که در نتیجه اثرگذاری، تشویق و داشتن حس مالکیت در میان منسوبین مربوطه منشا می گیرد.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی روی چگونگی مدیریت و رهبریت در محیط اکادمیک و استفاده موثر از منابع، با توجه به پیشرفت تکنالوژی صحبت کرده و یک سلسله تجارب خویش را در مراحل مختلف وظایف کاری اش در عرصه اکادمیک کشور با اشتراک کنندگان در میان گذاشت, موصوف تعهد به مسلک، اجرای وظایف به صورت هدفمند و با انگیزه خدمت را از شرایط عمده رسیدن به اهداف پوهنتون ها خوانده اظهار داشت که نتایج متوقعه از ایجاد (PDC) ها بهبود کیفیت تدریس، فعالیت های تحقیق، تالیف و ترجمه و تقویت مهارت های مدیریت و رهبریت در نهاد های تحصیلی کشور می باشد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از اشتراک کنندگان خواست تا با تدوین طرزالعمل کاری و نصاب آموزشی برای این مراکز زمینه ساختار تیم های با ظرفیت بلند، با اراده نیرومند و قوی را در پوهنتون ها ایجاد نمایند.

ایجاد مراکز انکشاف مسلکی (PDC) در پوهنتون ها به منظور انکشاف و بهبود نصاب تحصیلی، نهادینه سازی روش های تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش شاگرد محوری، تقویت آموزش الکترونیک، تحقیق، رهبری، مدیریت کتابخانه، استفاده از تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی از طریق آموزش به استادان، رییس و معاونان، روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها و کارمندان اداری و تخنیکی پوهنتون میباشد که تا اکنون 12 مرکز در پوهنتون های مختلف ایجاد و قرار است 20 مرکز دیگر در آینده نزدیک در تعدادی از پوهنتون های دیگر به بهره برداری سپرده شود.
قابل ذکراست که در روز نخست ورکشاپ پوهنوال غلام دستگیر خاورین مشاور امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی و تعدادی از استادان پریزنتیشن های شان را در زمینه ارائه نموده و روی آن بحث نمودند.

به گفته پوهندوی فیصل امین رییس تقرر و ترفعیات علمی استادان، پوهنتون های شامل برنامه با امضای تفاهمنامه های جداگانه مسوولیت دارند تا در پهلوی حفظ و مراقبت درست این مراکز جهت تدوام آن فعالیت های علمی داشته باشند و این مراکز را تنها برای اهداف که در تفاهمنامه تذکر یافته است، مورد استفاده قرار دهند.

 

همچنان ضیاالرحمن اندړ رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) در رابطه به نقش این دفتر در ایجاد 12 مرکز(PDC) در پوهنتون ها صحبت نموده گفت، که ورکشاپ حاضر چارچوب حقوقی فعالیت های این مراکز را مورد بحث قرار داده و بر اساس آن فعالیت های این مراکز آغاز خواهد شد.

Latest news

Mon, Jul 20 2020 1:54 PM
Background image

Minister Of Higher Education Has Been Meets With Sir:Sulimanzai,Who Was Seriously Injured By The Rubbers

Acting Minister of Higher Education, Col. Abdul Tawab Balakzai, met with teacher Habibullah Suleimanzai, who was severely injured by armed robbers. Professor Abdul Tawb Balakzai called. . .

BACK TO NEWS