اساتید پوهنځی علوم اجتماعیات

استادان

شمیره

اسم

 درجه

تحصیلی

رتبه علمي

رشته

مبایل شماره

ببریښنالیک

 

۱

زرولي صديقی

ليسانس

پوهندوی

تاريخ

 

 

۲

سيف الله غروال

ماسټر

پوهنيار

تاريخ

 

 

۳

حکمت الله سايل

لیسانس

پوهنيار

تاريخ

 

 

۴

عصمت الله زياز

لیسانس

پوهنيار

جغرافيه

 

 

۵

زينت الله ارمان

لیسانس

پوهيالی

جغرافيه

 

 

۶

فقير الله آسايش

ماسټر

پوهنيار

تاريخ

 

 

۷

قدرت الله صدیقي

ماسټر

پوهنيار

ټولنپوهنه

 

 

۸

امير محمد صابر

ماسټر

پوهنيار

ټولنپوهنه

 

 

۹

محمدعالم صافی

ليسانس

نامزدپوهنيار

ټولنپوهنه

 

 

۱۰

نظیرګل

 

لیسانس

نامزد پوهنیار

جغرافیه

 

 

اداري کارمندان

ګڼه

نوم

زده کړې

دنده

ګرځنده شماره

بریښنالیک

۱

يوسف حکيم

ليسانس

تدریسي مدير

 

 

۲

سباوون

ليسانس

اجرائيه مدير

 

 

۱۳

ذهين شاه

ليسانس

لابرانټ