گالری رسانه

د شیخ زاید پوهنتون کرنې پوهنځي تحقیقي فارم په هکله ځانګړی راپورتاژ، چې له نویو معلوماتو څخه برخمن دی! ترتیب: نشراتو او عامه اړیکو آمریت د پوهنتون په اړه نوي ویډیوګانې دلته لیدلی شئ!

د شیخ زاید پوهنتون د 1402 کال دفراغت د ځینو صحنو مراسم

فکري روزنه | دوهم صنف | شیخ هاحدیث مولانا محمد نعيم مسرور

اديان | دوهم صنف | شیخ الحديث مولانا خيرالله شاه احقر

د اسلام اقتصادي نظام | درېیم صنف | شیخ الحدیث مولانا محمد نعيم مسرور

فکري جګړه | دوهم صنف | شیخ الحدیث مولانا عبدالبصیر قاسمي

اسلامي تمدن | څلورم صنف | شیخ الحدیث مولانا محمد نعيم مسرور

د اسلام اقتصادي نظام | درېیم صنف | شیخ الحدیث مولانا عبدالبصیر قاسمي

نبوي سيرت | لومړی صنف | شیخ الحدیث عبدالبصیر قاسمي

اديان او مذاهب | دوهم صنف | شیخ الحدیث مولانا عبدالبصیر قاسمي

اديان او مذاهب | دوهم صنف | شیخ الحدیث مولانا عبدالبصیر قاسمي

اسلامي تمدن | څلورم صنف | شیخ الحدیث مولانا عبدالقدوس | د شیخ زاید پوهنتون دیني درسونه

عبادت | لنډه برخه | د شیخ زايد پوهنتون دیني درسونه

اسلامي تمدن | څلورم صنف | شیخ الحدیث مولانا خيرالله شاه احقر

سيرت نبوي | لومړی صنف | شیخ الحدیث مولانا خيراله شاه احقر

فکري جګړه ـ دوهم صنف ـ شيخ الحدیث مولانا خيرالله شاه احقر ـ شیخ زاید پوهنتون

Pagination