د پکتیکا پوهنتون ادبیاتو پوهنځی دري څانګې او کرنې پوهنځی بادغداري څانګي کادري بستونو انګلیسي ازموینه اخیستل کیږي

szu_admin
szu

Event dates

Event dates -

Location شیخ زاید پوهنتون، خوست، افغانستان


۱۴۰۰/اسد/۷
هغه کاندیدان چې د پکتیکا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي دري څانګې او د کرنې پوهنځي د باغداری څانګې لپاره یې په کادري بستونو کې د شمول په موخه ځانونه کاندیدان کړي دي ، هیله کیږي چې راتلونکې دوشنبې (۱۴۰۰/۵/۱۱) سهار اته نیمې (8:30) د انګلیسي ژبې ازموینې لپاره شیخ زاید پوهنتون ته حاضر شي.
یادونه: په همدې ورځ د کادري ازموینې اړوند مآخذونه هم ورکول کیږي

33.350614481785, 69.870268106461