دشیخ زاید پوهنتون کار اهل کار ته د سپارلو په منظور لاندې ۱۶ تش بستونه د ازادې سیالۍ له لارې اعلان سپاري!

szu_admin
an

m