شیخ زاید پوهنتون کې اداري کارمندانو ته د ظرفیت لوړنې روزنیز ورکشاپونو لړۍ پیل شوه

شیخ زاید پوهنتون کې اداري کارمندانو ته د ظرفیت لوړنې روزنیز ورکشاپونو لړۍ پیل شوه

06 سپتمبر, 2020

شیخ زاید پوهنتون کې د اداري کارمندانو ظرفیت لوړونې روزنیزو سمینارونو لړۍ پیل شوه.

د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ محصل په انجنیري برخه کې یوه پایه لیول ماشین مرسته وکړه

د شیخ زاید پوهنتون انجنیري پوهنځی څخه فارغ محصل په انجنیري برخه کې یوه پایه لیول ماشین مرسته وکړه

06 سپتمبر, 2020

د شیخ زاید پوهنتون انجنیري پوهنځی څخه فارغ محصل په انجنیري برخه کې یوه پایه لیول ماشین مرسته وکړه:

د عامې روغتیا اړوند د کرونا کنترول ټیم د شیخ زاید پوهنتون له درسي خونو څخه لیدنه وکړه .

د عامې روغتیا اړوند د کرونا کنترول ټیم د شیخ زاید پوهنتون له درسي خونو څخه لیدنه وکړه .

31 اګست, 2020

د عامې روغتیا اړوند د کرونا کنترول ټیم د شیخ زاید پوهنتون له درسي خونو څخه لیدنه وکړه .

د افغانستان د خپلواکۍ ۱۰۱ کالیزه

شیخ زاید پوهنتون کې د هیواد خپلواکۍ ۱۰۱ کالیزه ښه په ذوق سره ولمانځل شوه

19 اګست, 2020

شیخ زاید پوهنتون کې د هیواد خپلواکۍ ۱۰۱ کالیزه ښه په ذوق سره ولمانځل شوه:

پاڼې