د ۱۴۰۰ کال کانکور ازموینې ګډونوالو د پام وړ

szu_admin
szu 1400 year kankor

Event dates

Event dates -

Location شیخ زاید پوهنتون، خوست، افغانستان

د ۱۴۰۰ کال د کانکور ازموینې ټولو ګډونوالو ته خبر ورکول کیږي چې دبایو میټریک په موخه د روان ۱۴۰۰ کال د ثور میاشتې په ۵، ۶ او ۷ نیټو شیخ زاید پوهنتون ته مراجعه وکړي ، ازموینې به یي په ترتیب سره په ۸، ۹ او ۱۰ نیټو اخیستل کیږي. یادونه: • د عمومی او متفرقه کانکور ګډونوالو اي ډي کارتونه پخوا د پوهنې ریاست له لوري اړوندو لیسو ته لیږل شوي او توزیع شوي دي. • ۱۴ پاسان، اختصاصي او شپې پوهنځیو ګډونوال خپل کارتونه د ثور په ۵ ، ۶، او ۷ نیټه حقوقو پوهنځی اول منزل کې ترلاسه کولی شي. • د کانکور ازموینې ګډونوال دې له ځان سره اصل تذ کره او اي ډي کارت ولري • د فورمونو د خانه پوری په موخه دې تور قلم هم له ځان سره ولري • موبایل او له هرډول الکترونیکي توکو له راوړلو څخه دې ډډه وکړي

33.3506126, 69.8702774