شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز تدویر جلسه داده و روی چگونگی تدابیر وقایوی معضله ویروس کرونا در نهاد های تحصیلی، تائید سه طرزالعمل کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و سایر موضوعات اجندا بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد

szu_admin
Mon, Jul 20 2020 2:06 PM
شورا رهبری

شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز تدویر جلسه داده و روی چگونگی تدابیر وقایوی معضله ویروس کرونا در نهاد های تحصیلی، تائید سه طرزالعمل کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و سایر موضوعات اجندا بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد​:

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی با ابراز اینکه ویروس کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است و افغانستان نیز در معرض تهدید جدی این ویروس قرار دارد تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی و در مجموع پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی مکلف اند تا تدابیر وقایوی لازم را در نهاد های تحصیلات عالی اتخاذ نموده و در امر جلوگیری و مبارزه با این معضله وجیبه ملی شان را اداء نمایند
هکذا شورای رهبری فیصله نمود؛ برای اینکه روند تحصیلی متضرر نشود و ارتباط محصلین به پروسه تحصیلی شان بر قرار باشد، اعضای محترم کادر علمی تلاش ورزند تا مواد درسی شان را از طریق منابع و چینل های الکترونیکی با محصلان خویش شریک نموده و روند تدریس و تحصیل را به شکل غیر مستقیم با استفاده از روش های الکترونیکی که در ارتباط به آن از طریق ویدیو کنفرانس ساعت 2 بعد از ظهر مورخ 24 حوت 1398 برایشان جزئیات ارایه گردید؛ ادامه دهند.
شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی به تمام روئسای ادارات مرکزی وزارت هدایت داد تا در امور کاری شان تدابیر شدید وقایوی را علیه وایروس کرونا رعایت نموده و تلاش ورزند تا خدمات شان را به شکل آنلاین برای مراجعین فراهم سازند.
متعاقباَ طبق اجنداَ؛ شورای رهبری وزارت روی سه طرزالعمل کاری (طرزالعمل کاری بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی اکادمیک، طرزالعمل اعتباردهی اکادمیک و طرزالعمل بازنگری مسلکی) ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی که به منظور تنظیم امور آن ریاست ترتیب گردیده است؛ بحث همه جانبه نموده و بعد از تبادل نظریات و پیشنهادات اعضای مجلس به اتفاق اراء طرزالعمل های مذکور را در پرنسیپ مورد تائید قرار دادند​.


همچنان در جلسه جداگانه که از طریق ویدیو کنفرانس با روئسای پوهنتون های ولایات برگزار شد، دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی نگرانی ها را در رابطه به گسترش ویروس کرونا ابراز نموده به تمام پوهنتون ها هدایت داد تا در امر جلوگیری از شیوع وایروس کرونا و تدویر برنامه های آگاهی دهی عامه به منظور وقایه از وایروس متذکره گام های موثر را بر داشته و در زمینه از هیچ نوع تلاش و همکاری با مسوولین ولایتی دریغ نه ورزند.
دکتور مهجور گفت که نهاد های تحصیلات عالی مکلف اند تا دروس آنلاین و الکترونیکی را به شکل معیاری و با توجه به انتقال بهتر علم و دانش به محصلان آماده نمایند و گزارشات کاری و پیشرفت های شانرا در زمینه به صورت متواتر به مرکز وزارت ارائه کنند، تا تجارب، خلاقیت ها و مشکلات شانرا جهت استفاده موثر سایر پوهنتون ها با هم شریک سازند.
در مقابل مسوولان پوهنتون های مرکز و ولایات آمادگی شانرا برای تطبیق هدایات ارائه شده ابراز داشته یک سلسله پیشنهادات شانرا در زمینه ارائه نمودند

Latest news

Tue, Nov 15 2022 11:37 AM
Background image

National Symposium of Natural Science at Shaikh Zayed university- Khost

About conference: National Symposium of Natural Science which will be held at Sheikh Zayed University (Khost). The conference provides a platform for professionals involved in natural. . .

BACK TO NEWS