تدريسي مديريت:

د ژبو او ادبياتو پوهنځي د اداري چارو د ترسراوي په پار تدريسي مديريت ته اړتيا ده چې اداري او تدريسي  کارونه يې پر مخ يوسي. د تدريسي مديريت په چوکاټ کې يو تن څلورم بست عمومي مدير او يو تن پنځم بست اجرايه مدير کار کوي. دغه دواړه اداري کارکوونکي په لاندې جدول کې معرفي کېږي.

 

نور ژر...ږ