زده کړیال:

له کله نه چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د علم او پوهې ډيوې بلې کړې دي، کابو (۸۸۰) تنه يې رڼا ته ناست دي او (۱۲۲۳) تنو يې دغه رڼايي له ځانه سره خپلو ولاياتو ته وړې ده،  چې د هېواد تياره ګوټونه پرې روښانه دي. اوس مهال هم لا دا ډيوه په لوړه کچه مينه‌وال لري چې هر کال ترې څوک رڼا وړي او څوک يې نوې رڼا ته راځي.