د حقوقو اوسیاسي علومو او اداره تجارت د شپي پوهنځیو څخه ۱۳۹ تنه محصلین فارغ شول!

03 اګست, 2017

د شیخ زاید پوهنتون د حقوقو اوسیاسي علومو او اداره تجارت د شپي پوهنځیو څخه ۱۳۹ تنه محصلین فارغ شول.

د پوهنتون ودانیو بیا رغونې پروژه پیل شوه!

26 جولای, 2017

دشیخ زاید پوهنتون ودانیو بیا رغونې پروژه پیل شوه!

په تحقیقاتي فارم کې د چرګوړو روزنېزه پروژه پیل شوه

25 جولای, 2017

 

                                                                                                                     په تحقیقاتي فارم کې د چرګوړو روزنېزه پروژه پیل شوه

د شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام!

21 اپرېل, 2017

د شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام، د دولس پوهنځیو په منځ کې قرار لري!

پاڼې