پاچا خان پوهنتون

د پاچاخان پوهنتون په موردله پلازمينې راغلي هيئت د شيخ زايد پوهنتون د مشرتابه سره وکتل

22 مې, 2019

په خوست کې د پاچاخان پوهنتون د لومړنيو چارو د چټکتيا ، د صلاح مشورو او نورو اړوند مواردو په تړاو له پلازمينې راغلي هيئت د شيخ زايد پوهنتون د مشرتا

د شيخ زايد پوهنتون استادانو چارو  امريت لپاره نوی امر ور وپيژندل شو

د شيخ زايد پوهنتون استادانو چارو امريت لپاره نوی امر ور وپيژندل شو

19 مې, 2019

د شيخ زايد پوهنتون استادانو چارو امريت لپاره نوی امر ور وپيژندل شو:

شیخ زاید پوهنتون رهبري د کمیت پرځای کیفیت ته اولیت ورکوي

شیخ زاید پوهنتون رهبري د کمیت پرځای کیفیت ته اولیت ورکوي

14 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون رهبري د کمیت پرځای کیفیت ته اولیت ورکوي:

د شیخ زاید پوهنتون نوري فایبر او شبکه

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو

07 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو:

پاڼې