شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون به زر هېوادوالو ته د لوړ کیفیت خدماتو په درلودلو سره فعال شي:

29 مې, 2019
شیخ زاید پوهنتون کدري روغتون به ډېر ژړ خپلې چوپړتیاوې وړاندې کړي

شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون به زر هېوادوالو ته د لوړ کیفیت خدماتو په درلودلو سره فعال شي:
شیخ زاید پوهنتون رهبري تل هڅه کوي ترڅو د محصلينو د سالمې تربیې ترڅنګ د هېوادوالو صحي اړتياوې د مجهزو مرسته شويو د نړيوال معياري ماشین الاتو په ذریعه ورپوره کړي .
ددې دپاره ، چې شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځی د محصلینو د زده کړو دپاره يو نړیوال او مجهز روغتون ولري ، ترڅنګ به یی هېوادوالو ته یو ښه او په لوړ کیفیت د تداوي مجهز روغتون پیدا شوی وي .
له نیک مرغه د پوهنتون رهبرۍ په هڅواو پشنهاد نن ورځ ( ۶۹) قلم د طبی اجناسو یو موټر بار لاري کې راورسیدلو او رسمآ د شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون ته تسلیم کړای شول.
دیادو طبي درملو او وسایلو نه به په استفادې سره به داړمنو خلکو ضرورتونه ورپوره کړل شي.