شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو

07 مې, 2019
د شیخ زاید پوهنتون نوري فایبر او شبکه

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو:

د شیخ زاید پوهنتون  معلوماتي تکنالوژي د لا پیاوړتیا او د پوهنتون د غوره فرصتونو په کتارکې  د نوري فایبر په مټ په ۱۳۹۸ د ثور میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ټیلیکام لخوا د سل ایم بي سرعت په درلودلور سره وصل شو.