د محصلینو ظرفیتونو لوړولو پروژه د (ودان) مؤسسې په مالي لګښت شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم، حقوق او اقتصاد پوهنځيو محصلینو ته رسماً پیل شوه

15 اپرېل, 2018

د محصلینو ظرفیتونو لوړول پروژه د(ودان) مؤسسې په مالي لګښت  شیخ زاید پوهنتونژورنالیزم، حقوق او اقتصاد پوهنځيو محصلینو ته رسماً پیل شوه!

یادې پروژې بنسټیزه موخه د پوهنتونونو د محصلینو د ظرفیتونو لوړول او د ملګرو ملتونو له کاري پروسیجر سره د هغوی د بلدتیا له لارې د ځوانانو ترمنځ داړیکو جوړل او پیاوړي کول دي ، ترڅو نوموړي ځونان ترلاسه شوې وړتیاوې په راتلونکي ممکنه کاري فرصتونو کې وکارولای شي او ورڅخه ګټه واخیستلای شي.