د لوړوز ده کړو وزارت نوي سرپرست وزیر ته د شیخ زاید پوهنتون  رهبري لخوا د مبارکۍ پیغام:

29 مې, 2019
د لوړوز ده کړو وزارت نوي سرپرست وزیر ته د شیخ زاید پوهنتون  رهبري لخوا د مبارکۍ پیغام:

 

د لوړوز ده کړو وزارت نوي سرپرست وزیر ته د شیخ زاید پوهنتون  رهبري لخوا د مبارکۍ پیغام:
شیخ زاید پوهنتون رهبري د لوړو زده کړو نوي محترم سرپرست وزیر پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزي ته دمبارکۍ پیغام ترڅنګ، په کارونو کې د بریالیتوب هیله کوي.
سرپرست وزیر پوهنمل دیپلوم انجنیر محترم عبدالتواب بالاکرزي په تیر کې د وزارت مقام او په ځانګړي ډول د هېواد پوهنتونونو اکاډمیک کارونه په درست ډول ترسره کړي ابتکارات شوي او یو مثبت بدلون حس شوی دی تمه ده ، چې د وزارت په کچه دنوموړي په شتون کې لا پرمختګونه رامنځ ته شي . 
پوهنتون رهبري د لوړو زده کړو وزارت مقام پخواني وزیر پوهنمل دوکتور خواجه عمري کارونه د هېواد د ټولو پوهنتونونو په تیره کاري دوره کې ، د لاسته راوړنو ډک او دده علمي او اکاډمکي چاري دحساب وړ بولي او د ژوند په نورو چارو کې ورته د بریالیتوب غوښتنه کوي