د شیخ زاید پوهنتون لخوا پکتیکا پوهنتون سره د (۲۳۹۱) جلده کتابونو مرسته وشوه!

28 فبروري, 2018

د شیخ زاید پوهنتون لخوا پکتیکا پوهنتون سره د (۲۳۹۱) جلده کتابونو مرسته وشوه:

د شیخ زاید پوهنتون او پکتیکا پوهنتون د اکاډمیکو همکاريو د تفاهم په اساس نن ورځ شیخ زاید پوهنتون سرپرست ریس پوهندوی عبدالخلیل افغاني لخوا یاد پوهنتون ته (۲۳۹۱) جلده کتابونو همکاري وشوه.
شیخ زاید پوهنتون اداره د پکتیکا پوهنتون سره په اکاډمیکو چارو کې د حسن همکاریو توامیت لري .
شیخ زاید پوهنتون رهبري تل د یاد پوهنتون سره په اکادمیکو چارو د ظرفیت لوړوني کې همکاره پاتې شوي ده.
د همکاریو د لړۍ په دوام کې نن بیا هم د یاد پوهنتون د کتابتون د غنی کولو په موخه د پکتیکا پوهنتون منصؤبینو سره د (۲۳۹۱) مختلف عناوینو کتابونو مرسته وکړه، چې ددې جملې څخه (۱۳۸۰) جلده پښتو، دري او (۹۸۱) جلده انګلیسي ژبې مختلف عناوینه علمي کتابونه رسمآ د یوه لیک په ترڅ کې ډالۍ شول.