شیخ زاید پوهنتون د اداري او تدریسي بلاکونو سروې نن ورځ پیل شوه

29 اپرېل, 2019
د ادارې بلاک سروې پیل

 شیخ زاید پوهنتون د اداري او تدریسي بلاکونو سروې نن ورځ پیل شوه:
د شیخ زاید پوهنتون رهبري هڅه کوي ترڅو د داخلي او خارجي بودجې په استفادې د شيخ زاید پوهنتون خدماتي او تعميراتي اړتياوي پوره کړي.