د ژورنالیزم څانګې استادان:

شماره نوم تخلص علمي درجه علمي رتبه دنده بریښنالیک عکس
۱ نقیب الله  عطیش لسانس پوهنمل امر

n.atish@gmail.com

۲ احمد جاوید شکېب ماسټر پوهنمل استاد javid.shakib@gmail.com
۳ عزیزالله صدیق ماسټر پوهنیار استاد aziz.sadiq@gmial.com
۴ احمد ضیاء الهام ماسټر پوهنیار استاد ahmadziaelham@gmail.com
۵ اسمعیل  عاطف لیسانس پوهیالی استاد ismail.niazi2014@gmail.com
۶ هلال  ارشاد لیسانس پوهیالی استاد hilal.arshad8@gmail.com
۷              
۸              

د عامه اړیکو څانګې استادان:

شمیره نوم                تخلص                  علمي درجه             عملي رته        دنده            بريښنالیک      عکس     
۱ اسدالله تڼی ماسټر پوهینار امر assad.t.wj@gmail.com
۲ حضرت محمد  بهار دوکتور پوهنمل استاد hazrat.bahar1@gmail.com