د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی تاریخچه


دایومنل شوی حقیقت دی ، چی ټولنیزی اسانتیاوي او دهر هیواد اقتصادی وده دلوړو زده کړو دکیفت دکچی لوړوالی اوپه همغه ټولنه کی دفکری استعداد ونو دپانګونی محصول بلل کیږی .
زموږ ګران هیواد افغانستان په سیمه کې دیوه واحد ، منظم او علمی سیستم لرونکی دی ، ولې متاسفانه چی داوږدی جګړی له امله دغه واحد سیستم ته زیاته صدمه رسیدلی او وروسته پاتی شوی دی او دغه فکری او اکاډمیکه پانګونه هم ضرری شوی ده .
په افغانستان کې دنویو بدلونو په رامنځ ته کیدو سره دلوړو زده کړو په نظام کې هم یو لړ بدلونونه رامنځ ته شول ، چی دشیخ راید پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم   پوهنځی د همدغه پرمختګ يوه نمونه ده چي په (۱۳۸۲)کال کي تاسيس شوي،چي په لومړيو کي د قراردادي استادانو له خوا يي پر مخ بيول کيدل.چي د رسمي استادانو لړي يي په (۱۳۸۳)کال شوه.د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي د (۱۳۸۸)کال پوري د اداره تجارت او شرعيات پوهنځيو سره يو ځاي د يوه رياست لاندي فعاليت کولو،خوشبختانه چي د(۱۳۸۸)کال تشکيل له مخي په خپلواک توګه کار پيل کړ.چي اوس مهال د(۸۰)تنه رسمي او (۵) تنو قراردادي استادانو پر مټ يي تدريسي چاري د (اداره او ديپلوماسي او قضا او څارنوالي)په چوکاټ کي پر مخ بيول کيږی.د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي د کابل پوهتنون د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي د درسي کريکولم سره سم خپل درسي پروګرامونه تعقيبوي.