در سال ۱۳۹۷سمستر تحصیلي دویمی اغاز میګردد

15 اسد, 1397

د لوړو زده کړو محترم وزارت رهبري شورا ۱۳۹۶ - ۸ - ۲۰ (۲۱) ګڼه تصویب په اسا

اعلان شروع سمستر جدید!

15 حوت, 1396

اعلان شروع سمستر جدید ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷ پوهنتون شیخ زاید!

120 نوع کتاب به کتابخانه پوهنتون شیخ زاید اهدا شدند

02 سنبله, 1396

120 نوع کتاب به کتابخانه پوهنتون شیخ زاید اهدا شدند

پیام غمریکی شریکی پوهنتون شیخ زاید

02 سنبله, 1396

پیام غمریکی شریکی پوهنتون شیخ زاید 

از پوهنحی های دوزاده گانه پوهنتون شیخ زاید، 1850 تن فارغ شدند

02 سنبله, 1396

از پوهنحی های دوزاده گانه پوهنتون شیخ زاید، 1850 تن فارغ شدند

Pages