د۱۳۹۹ کال د کانکور ازموینې ګډونوالو د پاملرنې وړ

szu_admin
د۱۳۹۹ کال د کانکور ازموینې ګډونوالو د پاملرنې وړ

Event dates

Event dates -

Location شیخ زاید پوهنتون، خوست، افغانستان

د۱۳۹۹ کال د کانکور ازموینې ګډونوالو د پاملرنې وړ

په پورتنۍ نېټه بیومټریک ته حاضریدل اړین دي

33.34883, 69.8691415