د طب پوهنځی تدریسي مدیریت:

شماره نوم تخلص علمي درجه ګرځنده شماره بریښنالیک عکس
۱ جهانزیب رحماني لیسانس 0779964246 jahanzib1369@gmail.com
۲            
۳            
۴