بیوګرافی

۱- سریزه

د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو ټولنو ترمنځ د انسانانو د ټولنیز ژوند اړونده ټول مسایل څیړل او ددوې ترمنځ اړیکې پیداکول هغه څه دي چې د یو تعداد ټولنپوهانو له لورې د ټولنیزو علومو د موضوع په توګه پيژندل شوې، یا په بل عبارت د ټولنیزو علومو موضوع د هرې ټولنې د ټولنیزو پدیدو علمي شناخت دی چې په خپلو اړونده ټولنو کې په لنډ اویا اوږده مهال ترسره شوې وي.

په ټولیزه توګه ټولنیز علوم هغو علومو  ته ویل کیږي چې د څیړنې اړونده موضوعات ېې انسان او د هغې اړونده چاپیریال وي. له دې کبله په ټولنیزو علومو کې خپله د انسان برسیره زیات د هغې اړونده چاپیریال ته ځانګړې پاملرنه کیږي چې له مخې يې یوه سالمه او مطمنه ټولنه رامنځ ته شي ، په دې اساس د ټولنیزو علومو عنوان یو لوي او پراخه مفهوم افاده کوي او دا مسلک په بیلابیلو څانګو ویشي او په هر هیواد کې د خپلو ټولنیزو اړتیاو په پام کې نیولو سره صنف بندي کیږی چې مونږ يې هم د خپل هیواد د اړتیاو په پام کې نیولو سره د شیخ زاید په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو پوهنځی تر عنوان لاندې د اوس له پاره په دوه څانګو تاریخ جغرافیه او فلسفه ټولنپوهنه پرمخ بیایو او په  راتلونکې کې به انشاء الله العزیز پورته یاد دوه څانګې تر څلورو دیپارتمنتونو ارتقا وکړي او د لرغونپوهنې او بشر پیژندنې دیپارتمنتونه به هم ورزیات شي او په دې برخه کې چې کومه تشه او خلا موجوده ده هغه به هم د الله ج په فضل او مهرباني سره پای ته ورسیږي او راتلونکی کې به د یو پیاوړي پوهنځی شاهدان شوو.

۲- د ټولنیزو علومو پوهنځی په اړه لنډ معلومات

د ټولنیزو علومو پوهنځی د شیخ زاید پوهنتون یو له جدید تاسیس پوهنځیو څخه دی چې  د اوس لپاره دوه دیپارتمنتونه لري، دا پوهنځی په کال ۱۳۹۱لمریز کې د ټولنیزو علومو دیپارتمنت په توګه د شیخ زاید پوهنتون د ښونې او روزنې پوهنځی په چوکات کې ایجاد شو او په ۱۳۹۳لمریز کال کې يې پوهنځی ته ارتقا وکړه

۳- د ټولنیزو علومو د پوهنځی اهداف

د یوعلمي ستندر له مخې په لاندې برخو کې د خپلې ټولنې ورځنی اړتیاوې پوره کول:

۱-  دا چې د هیواد معارف اوس مهال د تیر اوږده مهال په پرتله د ښوني او روزنې په ډګر کې د پام وړ وده او پرمختګ کړې دی او په زرګونه مکتبونه او په میلونونو شاګردان لري او ټولنیز علوم د ښونې او روزني د بهیر نیمايې برخه جوړوي ، نو په دې اساس د دغو مضامینو د تدریس لپاره اړینه ده چې د هیواد په هرکنج او کنار کې د ټولنیزو علومو مسلکي فارغین ولرو،نو په دې اساس د هیواد د ټولو ښونیزو ادارو لکه پوهنتونونه، دارالمعلمینونه، دارالعلوم، دولتي او خصوصي مکتبونو لپاره د مسلکي استادانو روزل، چې  په دې  برخه کې موجوده تشه  له منځه یوسي د ټولنیزو علومو د پوهنځی له لمړیتوبونو څخه ګڼل کیږي.

۲- په ټولنیزو علومو کې د مسلکي متخصیصینو روزل، چې له مخې به يې د ټولنیزو څیړنو پروسه په ښه توګه سره پیاوړې شي او د ټولنې ټولو اړینو ستونزو ته به د یوې معقولې د حل لیارې په برابرولو کې سمونه رامنځ ته کړې او وبه توانیږي،چې اړین څیړنیز او علمي مواد تهیه کړي.

۳- د ټولنیزو مهارتونو زده کول

۴- د ټولنیزو علومو د پوهنځی اړتیاوې

داچې د ټولنیزو علومو پوهنځی نوی تاسیس دی په دې اساس په هره برخه کې زیاته اړتیالري چې خپلو شتو ستونزو ته د حل لیار بیامومي او په دې برخه کې لاندې درې وړاندیزونه لري:

۱- د تعمیر پیشنهادول

۲- د بستونو پیشنهادول

۳- د مفرداتو پیشنهادول

 

۵- د ټولنیزو علومو د پوهنځي د محصلینو تعداد

ملاحظات

اناث

ذكور

اول ټولګی

       

 

 

۱۰۰

تاريخ جغرافیه

 

 

۹۳

دوهم ټولګی

 

 

۸۰

دریم ټولګی

 

مجموعه :۲۷۳

 

 

۶- دیپارتمنتونه

۱- تاریخ جغرافیه:

(اهداف)

د تاریخ جغرافیه په دیپارتمنت کې هغه کادرونه روزلی شي چې د مکاتبو، عالی دارالمعلمینو،خصوصي او دولتي تعلیمي موسیسو لپاره د استادئ دندې پر مخ بوزي اوهم به د ټولنیزو مسایلو د څیړنې وړتیا ولري او دا شمیر کادرونه به له هغه مهارتونو څخه برخمن وي چې په خپلو چارو کې ورته اړتیا لیدل کيږي. د بیلګې په توګه د تاریخ او جغرافیه د دیاګرامونو، نقشو،تاریخي چارتونو،تصاویر او دې ته ورته نور اړین  مسلکي مهارتونه درلودل.

 

۲- د فلسفې او ټولنپوهنې دیپارتمنت:

(اهداف)

د دې څانګې فارغین به په هغو ادارو او تعلیمي موسیسو کې دنده ولري چې د ټولنیزو ستونزو او بدلونو نو د سمون اړتیا ورته لیدل کیږي د بیلګي په توګه د معلولینو او شهیدانو چارو ادارې، د ښار سازی چارو ادارې، محابس او توقیف ځایونه، د عدليې چارو ادارې او په دې ډول ورته نورو ادارو کې باید دندې ترسره کړي او هم د دې څانګې کادرونه به د هغو ټولو اړینو تحقیقي او علمي موادو سره اشنا وي چې د خپلې دندې په مهال يې اړتیا احساسوي. د بیلګې په توګه د اجتماعي ستونزو مستند فلمونه، د ټولنیزو بوختیاو لپاره د کارموندنې وړ شرایط او د ټولنیزو بیمو د بیلابیلو ډولونو سره اشنايې او داسې نور.....

په دې ډول به د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځی خپلو موخو ته د رسیدو لپاره یادو شویو مهمو ټکو ته ژمن وي.او د هیواد د ځوان نسل د روزنې او هغوي ته د اړینو زده کړو د ښوونې په لار کې به په پرله پسې  توګه د هیواد د اړتیا مطابق د نویو علمي لاس ته راړونو په مرسته خپلې چارې پر مخ بیايې