د ادارې او تجارت پوهنځى

د ادری او تجارت پوهنځی لنډه تاریخچه :

د اداره او تجارت پوهنځی په (۱۳۸۲) کال کې حقوقو، شرعياتو او ادارې او تجارت پوهنځی په چوکاټ کې  د یوه دیپارتمنت په شکل تاسیس شو او په (۱۳۸۷) کال کې یې د یوه مستقل پوهنځی په توګه په فعالیت شروع وکړه. بايد يادونه وکړو چې نوموړي ديپارتمنت په لومړي کال کې څلور نفره محصلين او يو تن رسمي استاد درلود او د قراردادي استادانو په همکاري يې د پوهنځی تدريسي چارې په مخ بیولې. په ۱۳۸۵ کال کې چې کله د لومړی دورې محصلين فارغ شول نو د هغوی له جملې څخه دری تنه يې د رسمي استادانو په حيث مقرر شول.له هغه راوروسته له ډیرو ستونزو سره، سره  ادارې وتجارت پوهنځی په کيفي او کمي لحاظ ډیر زيات پرمختګ کړی دی. په (١٣٩١)ه ش کال کې ددغى پوهنځى دبرحاله محصلينو تعداد (٤٩٨) تنو ته رسيدلي دي. دادارى اوتجارت پوهنځى په ١٣٩١ کال کې (١٦) تنه استادان لرى چې له دې جملى څخه (٧) تنه استادان دماسترى لپاره دآلمان هيواد د بوخوم  پوهنتون ته لېږل شويدي چې په نږدى راتلونکې کې به ددوى دماسترى دوره تکميله او هيواد ته به راستانه شي او دشيخ زايد پوهنتون دادارى او تجارت (اقتصاد) پوهنځى کې به خپلې مقدسي وظفيي ته ادامه ورکړي . د ادارى اوتجارت (اقتصاد) پوهنځى تر اوسه پورى يو رسمي ديپارتمنټ چې دادارى او تجارت په نوم ياديږى په خپل تشکيل کې لرى چې په (١٣٨٧ ) ه ش کال کې تاسيس شوي دى . نوموړى پوهنځى دهغه لمړيو ورځو څخه داقتصاد دپوهنځى دکريکولم مطابق خپل تدريسى مکلفيتونه پرمخ بيايي. نوموړى پوهنځى تر(١٣٩١) کال پورى شپږ دورى چې ټول ( ٢٣١) تنه محصلين فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندى کړيدي.داقتصادپوهنځى١٣٩١ کال په دوهم سمستر کې دمحصلينوتعداد چې اول دوي شعبي دي(الف او ب) چې  الف صنف(٩٠)تنه،اول ب صنف(٩٠)تنه،دوهم صنف(٩٤)تنه،دريم صنف (٩٨)تنه اوڅلورم صنف(٧٦)تنه چې جمله (٤٤٨)تنه حاضرمحصلين  کېږي په درس بوخت دي.همدا ډول نوموړى پوهنځى دملى اقتصاد د ديپارتمنټ دايجاد پشنهاد لوړومقاماتوته کړي  دى اميد دى چې په نږدى راتلونکى کې دغه پشنهاد منظور شي.

په ١٣٩١ کال کې به نوموړى پوهنځى دشپى پوهنځى په خپل تشکيل کې ولرى چې لدې سره به دنوموړى پوهنځى مکلفيتونه(مسوليتونه ) نور هم زيات او تشکيل به يي پراخ شى.

اوس مهال يو تدريسى عمومى مدير،يو تدريسى مدير، يود ورځې لخوا ملازم او يو دشپى لخوا ملازم په خپل تشکيل کې لرى .

د اداري او تجارت (اقتصاد) پوهنځۍ د ريس پيغام :

د ادارى او تجارت (اقتصاد) پوهنځۍ ته د اوسني حالت څخه بايد يوې عالي،باکيفيته او اکادوميکې پوهنځي يعني موسسي ته ارتقا ورکړل شي چې نوموړي پوهنځۍ غير جانبداره او بي طرفه وي.

په بين الملي علمي او اکادوميکو منل شويو نورمو نو او ستندر دوندو ،برابره ،په مودرنه او نوي تکنلژي مجهزه او  د افغانستان د علمي ټولني سره په مطابقت کې په بين المللي سطحه د منطقي او سيمي هيوادونو د علمي او اکادوميکو موسساتو سره په پرله پسي ډول پيوستون او رابطه ولري .

 د اقتصاد پوهنځي محصليونو ته هغه مهارتونه، فنونه او پوهه چې د ټولني په رشد او انکشاف کې ورته ضرورت احساسيږي انتقال شي.

 په ملي او بين المللي سطحه د کارموندني چانس ولري، د ټولني د ټولنيزو اقتصادي ستونزو درک،حل وفصل قادر وي .په اقتصادي پرمختيا کې د ونډې احيستلو توان ولري،په علمي تحقيقاتي او ټولنيزو برخو کې د کارکولو صلاحيت ولري.

د شیخ زاید پوهتنون د اداری او تجارت پوهنځۍ د کریدت سیستم کریکولم (تحصلی نصاب) (۱۳۹۱)

لومړی ټولګی

لومړی  ټولګی دوهم سمستر

لومړی  ټولګی لومړی  سمستر

د مضمون نوعه

دساعتونو تعداد

دیپارتمنت

د کریدت تعداد

د مصمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمصمون نوعه

دساعتونو تعداد

دیپارتمنت

دکریدت تعداد

دمضمون کود

د لومړی  سمستر مضامین

شماره

عمومی

1

شرعیات

1

IC2

اسلامی  ثقافت

1

عمومی

1

شرعیات

1

IC1

اسلامی  ثقافت

1

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

NE210

دملي اقتصادمبادي

2

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

NE110

دملي اقتصادمبادي

2

رر

2

اداره تشبثات

2

EE220

د تصدی اقتصادی مبادی

3

اساسی

3

اداره تشبثات

3

EE120

دتصدی اقتصاد مبادی1

3

رر

2

رر

2

Ac230

محاسبه

4

رر

2

//

2

Ac130

محاسبه

4

رر

2

احصایه اکونومتری

2

Mt240

ریاضی

5

رر

2

احصایه اکونومتری

2

Mt140

ریاضی

5

عمومی

1

ادبیات

1

En250

انګیسی

6

عمومی

2

ادبیات

2

En150

عمومی انګیسی

6

اساسی

2

احصایه اکونومتری

2

St260

احصایه

7

اساسی

3

احصایه اکونومتری

3

St160

احصایه

7

رر

3

امور مالی وبانکی

3

FF270

دمالی علم مبادی

8

رر

2

//

2

EC170

اقتصادی سنجشونه

8

رر

2

 

2

FL280

دحقوقومبادی

9

 

 

 

 

 

 

9

 

18

 

18

 

 

10

 

18

 

18

 

دساعتونواو کریدتونو  مجموعه

10

دوهم ټولګی

د دوهم ټولګی دوهم سمستر

د دوهم ټولګی لومړی  سمستر

دمضمون نوعه

دساعتونو تعداد

دیپارتمنت

د کریدت تعداد

دمضمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمضمون نوعه 

ساعتونو تعداد

دیپارتمنت

د کریدت تعداد

د مضمون کود

د لومړی  سمستر مضامین

شماره

عمومی

1

شرعیات

1

IC4

اسلامی ثقافت

1

عمومی

1

شرعیات

1

IC3

اسلامی  ثقافت

۱

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

Ma410

لوی اقتصاد

2

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

Mi310

کوچنی اقتصاد

۲

تخصصی

2

اداره تشبثات

2

Fi420

تمویل

3

تخصصی

2

اداره تشبثات

2

EE320

د تصدی اقتصاد مبادی

۳

اساسی

2

احصایه اکونومتری

2

Pb430

احتمالات

4

تخصصی

3

//

3

CA330

د لګښتونو سنجش

۴

تخصصی

3

احصایه اکونومتری

3

CA440

د لګښتونو سنجش

5

عمومی

2

ادبیات

2

En340

انګلیسی دتجارت لپاره

۵

عمومی

1

ادبیات

1

En450

انګلیسی د تجارت لپاره

6

اساسی

2

 احصایه اکونومتری

2

Pb350

احتمالات

۶

تخصصی

2

اداره تشبثات

2

BM460

دمنجمت اساسات

7

تخصصی

3

امورمالی بارنکی

3

ME360

پولی اقتصاد

۷

تخصصی

2

ا اداره تشبثات

2

Iv470

پانګه اچونه

8

تخصصی

2

ملی اقتصاد

2

HE370

د اقتصادی نظریاتو تاریخ

۸

اساسی

2

بانکی او مالی امور

2

EL480

اقتصادي حقوق

9

 

 

 

 

 

 

۹

 

18

 

18

 

دساعتونو او کریدت مجموعه

10

 

 

 

18

 

دساعتونو او کریدت مجموعه

۱۰

                             

 

 

د شیخ زاید پوهتنون د اداری او تجارت پوهنځۍ د کریدت سیستم کریکولم (تحصلی نصاب) (۱۳۹۱)

څلورم ټولګی

لومړی  سمستر

لومړی  سمستر

دیپارتمنت ملي اقتصاد (۲)

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (۱)

د مضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مصمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمصمون نوعه

دساعتونو تعداد

دکریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

4

4

PD721

دپرمختيا سیاست

1

تخصصی

4

4

BA711

بانکداری

1

رر

3

3

GE722

عمومی اقتصادي سیاستونه

2

رر

3

3

GE712

عمومی اقتصادي سیاستونه

2

رر

3

3

IM723

نړيوال پولي مسايل

3

رر

3

3

AB713

تحلیل بیلانس

3

رر

4

4

FM724

پولی او مالی سیاستونه

4

رر

4

4

FM714

دخصوصی سکتورمالی منجمنت

4

رر

3

3

Se725

سیمنار (روش تحقیق)

5

رر

3

3

Se715

سیمنار (ورش تحقیق)

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

17

 

 

 

10

 

17

17

 

دساعتونواو کریدتونو  مجموعه

10

څلورم ټولګی

دوهم سمستر

دوهم سمستر

دیپارتمنت اقتصادملی (۲)

دیپارتمنت منجمت واداره تشبثات(۱)

دمضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

دمضمون نوعه

ساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

3

3

IE821

اسلامی اقتصاد

1

تخصصی

3

3

IE811

اسلامی اقتصاد

۱

رر

3

3

FM822

مالی او پولی سیاست

2

رر

3

3

BP812

دتصدی پلانګذاری

۲

رر

3

3

Mi823

کوچنی اقتصاد

3

رر

3

3

CE813

کنترول او برسی

۳

رر

4

4

Se824

سیمنار

4

رر

4

4

Se814

سیمنار

۴

رر

4

4

Mo825

مونوګراف

5

رر

4

3

Mo815

مونوګراف

۵

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

۶

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

9

 

 

 

۹

 

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

10

 

17

17

دساعتونو او کریدت مجموعه

۱۰

 

                                   

دریم ټولګی

لومړی  سمستر

لومړی  سمستر

دیپارتمنت ملي اقتصاد (۲)

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (۱)

د مضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مصمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمصمون نوعه

دساعتونو تعداد

دکریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

3

3

In521

نړيوال اقتصاد

1

تخصصی

3

3

In511

نړيوال اقتصاد

1

رر

3

3

TB522

دبودیجی تیوری

2

رر

3

3

TB512

دبودیجی تیوری

2

رر

3

3

TD523

دپرمختيا تیوری

3

رر

3

3

TD513

دپرمختيا تیوری

3

رر

3

3

GF524

داقتصادی ودې او نوساناتو تیوری

4

رر

3

3

Ma514

منجمنت

4

رر

3

3

PM525

دپروژې مدیریت

5

رر

3

3

Mr515

بازارموندنه )  مارکیڼینګ(

5

رر

3

3

PE526

عامه اقتصاد

6

رر

3

3

BC516

صنعتی او تجارتی تصدی

6

اختیاری

3

3

MD527

مارکیټینګ / دمونوګراف اساسات

7

اختیاری

3

3

PE517

عامه اقتصاد

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

21

 

 

مجموعه دساعتونو او کریدت

10

 

21

21

 

دساعتونواو کریدتونو  مجموعه

10

دریم ټولګی

دوهم سمستر

دوهم سمستر

دیپارتمنت اقتصادملی (۲)

دیپارتمنت منجمت واداره تشبثات(۱)

دمضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

دمضمون نوعه

ساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

3

3

In621

نړیوال اقتصاد

1

تخصصی

3

3

In611

نړیوال اقتصاد

۱

رر

3

3

RE622

منطقوی اقتصاد

2

رر

3

3

RE612

منطقوی اقتصاد

۲

رر

3

3

Di623

دتوزیع تیوری

3

رر

3

3

PC613

تولید او مصرف

۳

رر

3

3

AE624

د افغانستان اقتصاد

4

رر

3

3

Eg614

د انرژی اقتصاد

۴

رر

3

3

PD625

دانکشاف سیاست

5

رر

3

3

Er615

د تشبثاتو انرژی

۵

رر

3

3

PE626

عامه اقتصاد

6

رر

3

3

PP616

تهیه وتدارکات

۶

اختیاری

3

3

Eg627

اقتصادی انرژی / د ملی عاید محاسبه

7

اختیاری

3

3

PE617

عامه اقتصاد / انفار ماتیک

۷

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

9

 

 

 

۹

 

 

21

21

 

 

10

 

21

21

دساعتونو او کریدت مجموعه

۱۰

 

                                   

د شیخ زاید پوهتنون د اداری او تجارت پوهنځۍ د کریدت سیستم کریکولم (تحصلی نصاب) (۱۳۹۱)

شماره

شهرت

تحصيل درجه

علمى رتبه

وظيفه

دزيږيدوکال

دفراغت کال

تحصيل رشته

ولايت

اصلى هستوګنه

فعلى هستوګنه

ولسوالى

مقررى نيټه

موجوده علمى رتبي ته ارتقا حکم اونيټه

داړيکو شمره

تذکرى نمبر

ايميل ادرس

 

 

عکس

 

نوم

دپلارنوم

 

 

١

 

١

دوکتوررحيم جان(دردمل)

عثمان جان

دوکتوا

پوهنمل

استاد

١٣٣٣

١٣٦٤

سياسيى اقتصاد

خوست

قلندر منګل

چهاراسياب اسمعيل خيل

چهاراسياب

٢٥\عقرب\١٣٦٤

٢٥\عقرب\١٣٦٥

٧٩٥٧٧١٣٥٣٠

٧٤٧٠٤٦

 

 

٢

مير حبيب شاه

دين بادشاه

ماستر

پوهنيار

استاد

١٣٣٢

١٣٦٩

سياسيى اقتصاد

خوست

نادرشاه کوټ

نادرشاه کوټ

نادرشاه کوټ

٢\١\١٣٨٣

٢\٧\١٣٨٤

٠٧٠٠٨١٧٢٨١

٧٥٠٠٠٣

 

 

٣

سيد سنګين

سيدروښان

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٦٣

١٣٨٦

داداره او تجارت

خوست

مندوزى

مندوزى

مندوزى

١١\١٢\١٣٨٦

١٩\١\١٣٨٨

٠٧٠٠٧٩٧٦٢٠

٢٤٩٧٤١

 

 

٤

رحمن الله

عبدالرحمن

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٩٨٥

١٣٨٦

داداره او تجارت

خوست

يعقوبي

يعقوبي

يعقوبي

١١\١٢\١٣٨٦

١٩\١\١٣٨٨

٠٧٠٦٣٦٠٠٩٣

٦٧٠٤٤١

 

 

٥

جمشيد

فيض محمد

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٦١

١٣٨٦

داداره او تجارت

خوست

اسمعيل خيل

مرکز

اسمعيل خيل

١١\١٢\١٣٨٦

١٩\١\١٣٨٨

٠٧٩٩٠١٠١٠٢

٢٢٤٣٣٥

 

 

٦

سيد وليشاه

ګل رحيم شاه

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٥٧

١٣٨٥

داداره او تجارت

خوست

چندړ

چندړ

اسمعيل خيل

٥\٤\١٣٨٦

٢٠\٨\١٣٨٧

٠٧٩٩٠٢٤٥٩٩

٦٢١١٨

 

 

٧

ګل شاه

حنيف شاه

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٦١

١٣٨٥

داداره او تجارت

خوست

خيشکى ډنډه

خيشکى ډنډه

صبرى

٥\٤\١٣٨٦

٢٠\٨\١٣٨٧

٠٧٩٥٤٠٦٦٣

١٠٨٤٤

 

 

٨

جمال

خيرمحمد

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٦٢

١٣٨٥

داداره او تجارت

خوست

متون

متون

مرکز

٥\٤\١٣٨٦

٢٠\٨\١٣٨٧

٠٧٩٧٢٨١٧٣٦

١٥٦١١

 

 

٩

مامورالدين

نورالدين

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٥٧

١٣٨٧

داداره او تجارت

خوست

عړومبى

 

غړومبى

مرکز

١٧\٣\١٣٨٨

١٧\٣\١٣٨٨

٠٧٩٤٢٢٦٩٥

٣٢٦٦٣٩

 

 

١٠

ګل ولى

محمدعلى

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٦٥

١٣٨٨

داداره او تجارت

خوست

باک

باک

باک

١٧\١٢\١٣٨٩

١٧\١٢\١٣٩١

٠٧٧٣٩١٥٤٤١

٩٢٨٨٣٠

 

 

١١

شفيق الله

محمد انور

ليسانس

پوهيالى

استاد

١٣٦٤

١٣٨٨

داداره او تجارت

خوست

لکڼ

مرکز

مرکز

١٧\١٢؛١٣٨٩

٨\٤\١٣٩١

٠٧٩٦٥٩٢٠١٠

٩٦٣٩٢

 

 

١٢

شرف الدين

زاهدين

ليسانس

نامزد پوهيالى

استاد

١٣٦٦

١٣٨٨

داداره او تجارت

خوست

متون تپه

متون تپه

مرکز

٣٠\٩\١٣٩٠

٣٠\٩\١٣٩٠

٠٧٠٨٩٩٧٨٨٠

١٠٣٩٤٩٣

 

 

١٣

محمد صديق

نواب خان

ليسانس

نامزد پوهيالى

استاد

١٣٦٧

١٣٨٩

داداره او تجارت

خوست

حوشخال خيل

حوشخال خيل

پکتيا

٣٠\٩\١٣٩٠

٣٠\٩\١٣٩٠

٠٧٠٠٢٣٩٣١٣

٦٣٧٣٩٣

 

 

١٤

محمد روف

محمد ظاهر

ليسانس

نامزد پوهيالى

استاد

١٣٦٣

١٣٩٠

داداره او تجارت

خوست

مرکز

مرکز

مرکز

١\٥\١٣٩١

١\٥\١٣٩١

٠٧٠٨٩٩٧٧٦٩

٣٧٥٤٠٨

 

 

١٥

اميد

ګل سالم ګل

ليسانس

نامزد پوهيالى

استاد

١٩٨٩

١٣٨٩

داداره او تجارت

خوست

مرکز

مرکز

مرکز

١\٥\١٣٩١

١\٥\١٣٩١

٠٧٠٠٩٣٠٣٦٩

٩٦٩٩٨٨

 

 

١٦

محمد اسلام

ثمر ګل

ليسانس

نامزد پوهيالى

استاد

١٣٦٧

١٣٩٠

داداره او تجارت

خوست

سلام خيل

خوست

پکتيا

١\٥\١٣٩١

١\٥\١٣٩١

٠٧٧٢٦١٣٧٦٦

٣٢٩٦١٦

 

 

١٧

مجيب الرحمن

محبوب الرحمن

ليسانس

تدريسى عمومى مدير

مدير

١٣٦٤

١٣٨٦

داداره او تجارت

خوست

يعقوبي

يعقوبي

يعقوبي

٨\٩\١٣٩٠

٨\٩\١٣٩٠

٠٧٩٩٨٨٠٨٨٢

٦٦٨٦٢٣

 

 

١٨

فيض الله

محمد امين

ليسانس

تدريسى مدير

مدير

١٣٦٩

١٣٩٠

داداره او تجارت

خوست

وردګ

خوست

وردګ

١٦\١٢\١٣٩٠

١٦\١٢\١٣٩٠

٠٧٧٩٤٨٥٩٠٠

٦٩٠٦٤٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر

کوډنمبر

د دوهم ټولګي مضامين

ګڼه

سمستر

کوډنمبر

د لومړي ټولګي مضامين

ګڼه

دوهم

لومړی

دوهم

لومړی

2

1

IC-002

اسلامي ثقافت

۱

1

1

IC-002

اسلامي ثقافت

١

 

2

Mi 013

کوچنی اقتصاد

۲

2

2

NE 003

دملى اقتصاد مبادي

٢

2

 

Ma 014

لوی اقتصاد

۳

2

2

EE 004

دتصدى اقتصاد مبادي

٣

 

2

HE 015

د اقتصادي نظرياتو تاريخ

۴

2

2

St 005

داحصائې تيوري

٤

2

 

AE 016

زراعتي اقتصاد

۵

2

2

Ac 006

دمحاسبې تيوري

٥

2

2

MC 017

پيسې او کريډيت

۶

2

2

Mt 007

رياضي

٦

 

2

Fi 018

تمويل

۷

2

2

En 008

انګليسي

٧

2

 

PC 019

د توليد او مصرف تيوري

۸

2

2

FF 009

دعلم مالى مبادي

٨

2

2

Pb 020

داحتمالاتو تيوري

۹

 

2

EC 010

اقتصادي سنجشونه

٩

 

2

FL 021

دحقوقو مبادي

۱۰

1

 

Hi 011

معاصر تاريخ

١٠

2

 

EL 022

اقتصادي حقوق

۱۱

1

1

Co 012

کمپيوټر

١١

2

2

En 008

انګليسي

۱۲

 

 

 

 

 

2

 

EG 023

اقتصادي جغرافيه

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر

کوډنمبر

د څلورم ټولګي مضامين

ګڼه

سمستر

کوډنمبر

د دريم ټولګي مضامين

ګڼه

دوهم

لومړی

دوهم

لومړی

1

1

IC 002

اسلامي ثقافت

۱

1

1

IC 002

اسلامي ثقافت

١

2

2

AB 044

تحليل بيلانس

۲

2

2

In 029

نړيوال اقتصاد

٢

 

2

Ba 053

بانکي تصدي

۳

 

2

Iv 056

پانګه اچونه

٣

2

 

PE 046

د تصدی پلانګذاري

۴

2

2

CA 057

د لګښتونو سنجش

٤

 

2

TF 038

د اقتصادي نوساناتو تيوري

۵

 

2

Eg 058

د انرژي اقتصاد

٥

 

2

TD 039

د پرمختيا (انکشاف) تيوري

۶

 

2

BE 059

سوداګريز اقتصاد

٦

2

 

GE 042

عمومي اقتصادي سياستونه

۷

2

 

SN 060

نورم او سټنډرډ

٧

2

2

Mg 045

منجمنټ

۸

2

2

EI 061

صنعتي اقتصاد

٨

2

 

Mr 047

بازارموندنه ) مارکيټينګ (

۹

2

 

PS 062

تهيه او خرڅلاؤ

٩

 

2

IE 028

اسلامي اقتصاد

۱۰

2

 

CE 063

بررسي او کنټرول

١٠

2

 

IM 049

نړيوال پولي مسايل

۱۱

 

 

 

 

 

2

2

ES 054

د تصدي اقتصاد سمينار

۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر

کوډنمبر

د دوهم ټولګي مضامين

ګڼه

سمستر

کوډنمبر

د لومړي ټولګي مضامين

ګڼه

دوهم

لومړی

دوهم

لومړی

2

1

IC-002

اسلامي ثقافت

۱

1

1

IC-002

اسلامي ثقافت

١

 

2

Mi 013

کوچنی اقتصاد

۲

2

2

NE 003

دملي اقتصاد مبادي

٢

2

 

Ma 014

لوی اقتصاد

۳

2

2

EE 004

دتصدي اقتصاد مبادي

٣

 

2

HE 015

د اقتصادي نظرياتو تاريخ

۴

2

2

St 005

داحصائې تيوري

٤

2

 

AE 016

زراعتي اقتصاد

۵

2

2

Ac 006

دمحاسبې تيوري

٥

2

2

MC 017

پيسې او کريډيت

۶

2

2

Mt 007

رياضي

٦

 

2

Fi 018

تمويل

۷

2

2

En 008

انګليسي

٧

2

 

PC 019

د توليد او مصرف تيوري

۸

2

2

FF 009

دمالي علم مبادي

٨

2

2

Pb 020

داحتمالاتو تيوري

۹

 

2

EC 010

اقتصادي سنجشونه

٩

 

2

FL 021

دحقوقو مبادي

۱۰

1

 

Hi 011

معاصر تاريخ

١٠

2

 

EL 022

اقتصادي حقوق

۱۱

1

1

Co 012

کمپيوټر

١١

2

2

En 008

انګليسي

۱۲

 

 

 

 

۱۲

2

 

EG 023

اقتصادي جغرافيه

۱۳

 

 

 

 

۱۳

 

 

 

 

۱۴

 

 

 

 

۱۴

 

 

 

 

۱۵

 

 

 

 

۱۵

 

 

 

 

۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹

 

 

 

 

 

 

 

سمستر

کوډنمبر

د څلورم ټولګي مضامين

ګڼه

سمستر

کوډنمبر

د دريم ټولګي مضامين

ګڼه

دوهم

لومړی

دوهم

لومړی

1

1

IC 002

اسلامي ثقافت

۱

1

1

IC 002

اسلامي ثقافت

١

 

2

TF 038

داقتصادي نوساناتو تيوري

۲

2

2

In 029

نړيوال اقتصاد

٢

 

2

TD 039

د پرمختيا (انکشاف) تيوري

۳

2

 

IT 030

د عايد او استخدام تيوري

٣

2

 

PD 040

دپرمختيا (انکشاف) سياست

۴

 

2

ET 032

د مناقلاتو اقتصاد

٤

2

2

Pr 041

قيمت او د قيمت تشکل

۵

 

2

Cp 031

کوپراتيف

٥

2

 

GE 042

عمومي اقتصادي سياستونه

۶

 

2

Pl 033

د ملي اقتصاد پلانګذاري

٦

2

2

NS 043

د ملي اقتصاد سمينار

۷

2

 

Di 034

د توزيع تيوري

٧

2

 

IM 049

نړيوال پولي مسايل

۸

2

 

Gr 035

د ودې (رشد) تيوري

٨

 

2

IE 028

اسلامي اقتصاد

۹

2

 

Ap 036

زراعتي سياست

٩

2

 

MP 052

د پيسو ) پولي ( سياست

۱۰

2

 

NI 055

د ملي عايد سنجش

١٠

 

2

GD 051

د دولت استقراض

۱۱

 

2

Iv 056

پانګه اچونه

١١

2

2

PA 050

د پروژې تحليل

۱۲

2

2

CA 057

د لګښتونو سنجش

۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر

کوډنمبر

د دوهم ټولګي مضامين

ګڼه

سمستر

کوډنمبر

د لومړي ټولګي مضامين

ګڼه

دوهم

لومړی

دوهم

لومړی

2

1

IC-002

اسلامي ثقافت

۱

1

1

IC-002

اسلامي ثقافت

١

 

2

Mi 013

کوچنی اقتصاد

۲

2

2

NE 003

دملى اقتصاد مبادي

٢

2

 

Ma 014

لوی اقتصاد

۳

2

2

EE 004

دتصدى اقتصاد مبادي

٣

 

2

HE 015

د اقتصادي نظرياتو تاريخ

۴

2

2

St 005

داحصائې تيوري

٤

2

 

AE 016

زراعتي اقتصاد

۵

2

2

Ac 006

دمحاسبې تيوري

٥

2

2

MC 017

پيسې او کريډيت

۶

2

2

Mt 007

رياضي

٦

 

2

Fi 018

تمويل

۷

2

2

En 008

انګليسي

٧

2

 

PC 019

د توليد او مصرف تيوري

۸

2

2

FF 009

دعلم مالى مبادي

٨

2

2

Pb 020

داحتمالاتو تيوري

۹

 

2

EC 010

اقتصادي سنجشونه

٩

 

2

FL 021

دحقوقو مبادي

۱۰

1

 

Hi 011

معاصر تاريخ

١٠

2

 

EL 022

اقتصادي حقوق

۱۱

1

1

Co 012

کمپيوټر

١١

2

2

En 008

انګليسي

۱۲

 

 

 

 

 

2

 

EG 023

اقتصادي جغرافيه

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر

کوډنمبر

د څلورم ټولګي مضامين

ګڼه

سمستر

کوډنمبر

د دريم ټولګي مضامين

ګڼه

دوهم

لومړی

دوهم

لومړی

1

1

IC 002

اسلامي ثقافت

۱

1

1

IC 002

اسلامي ثقافت

١

 

2

TF 038

داقتصادي نوساناتو تيوري

۲

 

2

PE 024

عامه اقتصاد

٢

 

2

TD 039

د پرمختيا (انکشاف) تيوري

۳

 

2

Is 025

بيمه

٣

2

 

PD 040

دپرمختيا (انکشاف) سياست

۴

2

 

GA 026

دولتي محاسبه

٤

2

2

Pr 041

قيمت او د قيمت تشکل

۵

 

2

FM 027

مالي او پولي سازمانونه

٥

2

 

GE 042

عمومي اقتصادي سياستونه

۶

1

1

IE 028

اسلامي اقتصاد

٦

2

2

NS 043

د ملي اقتصاد سمينار

۷

2

2

In 029

نړيوال اقتصاد

٧

2

2

AB 044

تحليل بيلانس

۸

2

 

IT 030

د عايد او استخدام تيوري

٨

2

2

Mg 045

منجمنټ

۹

 

2

Cp 031

کوپراتيف

٩

2

 

PE 046

د تصدی پلانګذاري

۱۰

 

2

ET 032

د مناقلاتو اقتصاد

١٠

2

 

Mr 047

بازارموندنه ) بازارموندنه(

۱۱

 

2

Pl 033

د ملي اقتصاد پلانګذاري

١١

2

2

MS 048

دمنجمنت او اداره تشبثاتو سمينار

۱۲

2

 

Di 034

د توزيع تيوري

۱۲

2

 

IM 049

نړيوال پولي مسايل

۱۳

2

 

Gr 035

د ودې (رشد) تيوري

۱۳

2

2

PA 050

د پروژې تحليل

۱۴

2

 

Ap 036

زراعتي سياست

۱۴

 

2

GD 051

د دولت استقراض

۱۵

2

 

BP 037

د بودجې سياست

۱۵

2

 

MP 052

د پيسو ) پولي ( سياست

۱۶

 

2

Iv 056

پانګه اچونه

۱۶

 

2

IE 028

اسلامي اقتصاد

۱۷

 

 

 

 

 

 

2

Ba 053

بانکي تصدي

۱۸

 

 

 

 

 

2

2

ES 054

د تصدي اقتصاد سمينار

۱۹