•     لیدلوری:

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی د یو دولتي علمي او اکاډمیک نهاد په عنوان سره په لوړ کیفیت سره د سیاسي- حقوقي  لوړو زده کړو د علمي مرکز ایجاد دی، چې د ټولنې د ضرورتونو او د افغانستان د رشد او انکشاف ځواب ویوونکی وي او د عمومي رسوکالی،‌ سیاسي پراختیا او د قانون حاکمیت په بهبود باندې منتج او ملي ارزښتونو ته ژمن وي او د پرمختللیو علمي معیارونو او عالي مدیریت څخه برخمن او په نړیواله کچه د لوړ اعتبار او موقف لرونکی‌ وي.

•     رسالت:

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی د ټولو علمي او اکاډمیکو شرایطو لرونکو کسانو لپاره د معیاري حقوقي ـ سیاسي زده کړو زمینه مساعدوي او نوموړی نهاد دې ته په کلکه ژمن دي چي خپلې ټولنې او هيواد ته د خدمت په موخه د سیاسي  اوعدلي- قضائي ارګانونو لپاره پياوړي مسلکي کادرونه وړاندې کړي،‌  څو د ټولنې ضرورتونو او غوښتنو ته د ځواب توان ولري او د افغانستان د سیاسي، اقتصادي انکشاف او‌ ټولنیزو چارو په  پراختیا،‌ د قانون حاکمیت او ملي وحدت او ثبات په توسعه کې ونډه واخلي.

•      ارزښتونه:

1.          اسلامي ارزښتونو ته احترام او باور؛

2.          په حقوقي او سیاسي برخه کې د باکیفیته لوړو تحصیلاتو وړاندې کول؛

3.          د ملي وحدت او سیاسي ثبات ټینګښت؛

4.          د اخلاقو او انساني کرامت ساتنه؛

5.          عدالت او برابري؛

6.          معیاري تدریس او تحقیق او د نورو علمي لاسته راوړنو ته احترام.