د شیخ زاید پوهنتون خبرتیا !

د شیخ زاید پوهنتون خبرتیا !

د استادانو او محصلانو د پام وړ ! د شیخ زاید پوهنتون ټول استادانو او محصلانو ته خبر ورکول کیږي، چې د لوړو زده کړو وزارت د هدایت له مخې تدریسي بهیر جریان لري، نو هیڅ استاد او محصل د رمضان میاشتې په پلمه په خپل سر د ټولګيو د تړلو اجازه نه لري. محصلان دې خپلو درسونو ته په عادي توګه دوام ورکړي. که کوم محصل غیرحاضر شي، نو محرومیږي، چې بیا د شکایت حق نه لري. د اړوند پوهنځيو استادان دې هغه محصلان غیر حاضر وشمیري، چې ټولګي ته نه حاضریږي . په درنښت د شیخ زاید پوهنتون ادره