شیخ زاید پوهنتون کتابتون ته دوه جلده ( درنګونو نړۍ او داحساساتو ژبه) نومي اثار ډالۍ شول.

شیخ زاید پوهنتون کتابتون ته دوه جلده ( درنګونو نړۍ او داحساساتو ژبه) نومي اثار ډالۍ شول.

دکتاب سره د مینی فرهنګ ورځ تربلې د پیاوړتیا په لور ګامونه اخلې، همدا کتاب دی، چې مونږ دنورو سره سیال او د سیالې ترسرحده رسوي ، شیخ زاید پوهنتون سره پدې نیږدې وختونو کې په معنوی لخاظ د کتابونو مرسته شوي او دا لړۍ لا روانه ده، چې نن ورځ هم محترم لیکوال ډاکتر حبیب الله ببرکزی (ځدران) خپل دوه لیکلې ( درنګونو نړۍ او داحساساتو ژبه ) نومي اثار شیخ زاید پوهنتون ته ډالۍ کړل .
د شیخ زاید پوهنتون ریس پوهنمل مجیب الرحمن کریمي د ببرکزی ذ کر شوي اثار د شیخ زاید پوهنتون کتابتون ته ډالۍ کوونه یو نیک ګام یادولواو ددې ترڅنګ یې ترې مننه وکړه ، نن زمونږ ټولنه د کتاب او مطالعی په اهمیت او ارزښت تر بل هروخت ښه پوهیدلي دي.
دا دې فرهنګي ، علمي اشخاصو مینه ده، چې پوهنتون کتابتون ترډیره حده په تحقیقاتي کلتوري او فرهنګي کتابونو سمبال کړی دی.
شیخ زاید پوهنتون رهبری شورا د پوهنتون سره د هرچا معنوي او مادي بالا عوضه مرستې ستا يي .

(( رحماني))