معلوماتي او مخابراتي تکنالوژۍ مرکز-خوست

پروژه: معلوماتي او مخابراتي تکنالوژۍ مرکز

موقعیت: شیخ زاید پوهنتون - خوست

تمویلونکي: د لوړو زده کړو وزارت نړۍ وال بانک پرمختیایي پروګرام

تاسیس کال: 2018

توضیحات:

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی که تحت برنامه انکشاف تحصیلات عالی در پوهنتون شیخ زاید - خوست ایجاد گردیده است، متشکل از لابراتوار کمپیوتر، اتاق سرور، صنف آموزشی، محل کار

کارمندان تخنیکی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، واتاق انبار می باشد. ساختمان پوهنتون کاملاً شبکه

کاری شده است و انترنت در تمام ساحات پوهنتون قابل دسترس می باشد.

اهداف عمده مرکز تکنالوژی معلوماتی عبارتند از:

· ارائه خدمات با کیفیت تکنالوژی به پوهنتون به منظور نایل شدن به هدف برتری اکادمیک

· ارائه خدمات مبتکرانه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به منظور مدرن سازی تدریس، آموزش و

تحقیق در سطح پوهنتون

طراحی و ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی بر اساس یک معیار نمره دهی استندرد که توسط

بانک جهانی و وزارت تحصیلات عالی انکشاف یافته است، صورت پذیرفته است. معیار نمره دهی شامل

شاخص ها و ضریب های مشخص می باشد که نیازمندی های تکنا لوژی معلوماتی پوهنتون ها را برآورده

می سازد.

تجهیزاتی که در مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی موجود اند قرار ذیل می باشند:

· تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی شامل 87 کمپیوتر که پاسخگوی نیاز پوهنتون می باشد

· شبکه سازی در داخل پوهنتون، تجهیزات انترنت و وای فای

· صنف آموزشی

· اتاق سرور

· اتاق کارمندان​

امیر تکنالوژی معلوماتی: محترم جنت خان منګل

مدیر تکنالوژی معلوماتی و ویدیوکنفرانسها: فریدالله مفکریار

مدیر تکنالوژی معلوماتی: حکمت الله شیرزی

فعالیتها:

ورکشاپ محصل مهوری(OBE/SCL) برای اساتید پوهنتون