د شیخ زاید پوهنتون استادان کولای شي چې، د لاندې بریښنایي پتې په زریغه د خپلې رشتې مربوط کتابونه په نرم افزار ډول تر لاسه کړي!

http://www.inasp.info/en/

که چیري په استعمال کې مو کومه ستونزه پيداکړه د کتابتون آمریت ته مراجعه وکړئ!