د شرعياتو پوهنځي ديپارټمنټونه

شرعياتو پوهنځي تر دې دمه لاندې درې ديپارټمنټونه لري:

  • د فقه او قانون ديپارتمنټ.
  • اسلامي تعليماتو ديپارټمنټ.
  • سلامي ثقافت ديپارټمنټ