خدمتونه

دمحصلانو لپاره خدمات:

شیخ زاید پوهنتون د محصلانو د  معاونیت په چوکاټ کې د محصلانو د خدماتو په نوم ځانګړی دیپارتمنت لري ، نوموړی دیپارتمنت ځانګړی تشکیل او ځانګړي بودیجه لري. پدې دیپارتمنت کې د محصلانو د خدماتو لپاره اوه (۷) کمیتې وجود لري  په دې کمیټو کې د پوهنتون مجرب استادان او محصلین شامل دي چې په لاندې برخو کې محصلانو ته خدمات وړاندې کوي.

  • د جدید الشمول محصلانو اشنایي د پوهنتون د محیط سره
  • محصلانو ته علمي مشاورې ورکول
  • محصلانو لپاره د وظیفې د پیدا کولو په برخه کې خدمات
  • محصلانو لپاره د سپورت او صحت په برخه کې خدمات
  • دمحصلانو د منازعاتو اداره کول
  • دمحصلانود لیلیې خدمات