معاونيت مالى وادارى 

محترم فیض الله فیض

معاونيت مالى و ادارى پوهنتون شېخ زايد يکى ازسه ګانه معاونيت هاى پوهنتون بوده که امورات مالى و ادارى راتنظيم منمايند. بناءً سعى نمايند که امور مالى وادارى پوهنتون را کاملاً اصولاً  کنترول وبه آن رسيده ګى نمايم،  معاونيت مالى وادارى مصمم است که در رعايت از قوانين لوايح ، ومقررات کشور از بيت المال حفاظت وحمايت نمايند وجلوګيرى از فساد واشخاص استفاده جو نمايند.  

و ضمناً سعى مينمايم که براى استادان ،محصلان پوهنتون فضاء  ارام اداري مهيه نموده تا استادان ومحصلان از آن در وقت مناسب استفاده مثمر نمايند و از فرصت ها وامکانات موجود استفاده عظمى نمايمد، براى بدست اوردن هدف متذکره لازم است استادان و محصلان محترم از طريق خويش به تبادله معلومات و از کاستى هاى موجوده و به موقع اطلاع دهند تابه تفاهم مشترک جايګاه پوهنتون خويش در قطار ساير پوهنتونهاى  معتبر کشور قرار داده و وظيفه ايمانى وجدانى را انجام داده باشم .

سر انجام معاونيت مالى و ادارى پوهنتون جهت بهبود وظايف به اجلاس ګوناګون دست رسى دارد که از برکت آن به مشکلات وناراسى هاى به وقت معين رسيده ګى نموده اند .

١: اجلاس  شوراى رهبرى در شروع روز.

٢: جلسه رهبرى به سطح پوهنتون در طول ماه يکبار.

٣: جلسه امرين ادارى به سطح پوهنتون در طول ماه يکبار.

٤: جلسه محصلان ليليه در هفته يکبار.

٥: جلسه مسؤلين به قرارداديان درطول ماه يکبار.

٦: جلسه به مديريت اجرايه پوهنځى هاى ١٢ ګانه در ماه يکبار.