شیخ زايد پوهنتون کې د سولې کرکټ ټورنمنټ پای ته ورسید!

22 May, 2018

شیخ زايد پوهنتون کې د سولې کرکټ ټورنمنټ پای ته ورسید!

شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام!

21 Apr, 2017

شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام،  در بین دوازده پوهنځی ها قرار دارد!

بیش بوهنتون شیخ زاید منار زنده گی جورشده!

19 Apr, 2017

بیش بوهنتون شیخ زاید منار زنده گی جورشده!

کتابخانه پوهنتون شیخ زاید "120" چاپ انواع مختلف کتاب هدیه شد!

18 Apr, 2017

ام اعظم "ره" دست بدهید مرکز فرهنگی دکتر محمد زاهد دانشگاه شیخ زاید پروفسور Mujibur رحمان کریمی 120 نسخه از کتاب های مختلف (و پیشگیری کننده کاملا drjạm'h تریلر اسلامی عرفان اثبات wṭryqt تصوف در بدعت bạạqwạl wjmạ't

Pages