­تاریخچه پوهنځی زبان و ادبیات:

 

زمانیکه پوهنتون شیخ زاید در سال 1381 خورشیدی از پشاور بنام افغان پوهنتون به ولایت خوست انتقال شد هنوز پوهنځی زبان و ادبیات تاسیس نشده بود و قبلاً در چوکات تعلیم و تربیه تنها دیپارتمنت پشتو برای دوست داران هنر و ادب کار می­کرد.

شگوفه های تشنه گان هنر و ادب زمانی به گل ها گشت که پوهنتون افغان در خوست بنام پوهنتون شیخ زاید برای افغان ها چراغ علم را روشن ساخت و دیپارتمنت پشتو از تعلیم و تربیه جدا شده وبا ایجاد سه دیپارتمنت دیگر به حیث یک پوهنځی مستقل شروع به فعاليت نمود.

پوهنځی زبان و ادبیات این پوهنتون در سال 1391 خورشیدی به حیث یک مرکز علمی، تشنه­گان را به خود جلب کرد. و با داشتن چهار دیپارتمنت ( پشتو، دری، انگلیسی و اردو) فعالیت خود را آغاز نمود.

درابتدا این پوهنځی به تعداد اندک کادرهای علمی داشت؛ اما با گذشت زمان پله­های بلندی علمی را به شتابان پیمود.

این پوهنځی برای علاقه­مندان خود چراغ علم را روشن ساخته تا آنان را به اهداف نهای علمی برساند. که خوشبختانه  ادب دوستان و تشنه گان علم و فرهنگ را از این گنجینۀ پربها سیراب می­کند.

پوهنځی زبان و ادبیات با گذشت اندک زمان دارای بیست وچهار تن کادر علمی می باشد که از این کادرها فرزندان این مرز و بوم بهره­های وافر برده اند و از علم و تجربۀ فرهنگی، مناطق بی­شماری را بهره­مند ساخته اند.

علاوه بر این، پوهنځی زبان و ادبیات از آغاز تا امروز صدها تن از جوانان این سرزمین را به زیور علم و هنر آراسته ساخته و همچنان به ارتقای ظرفیت خود نیز توجه جدی نموده است.

 حدی اکثر کادرها علمی این پوهنځی به سویۀماستر و داکتر هستند و تعداد دیگری از آنان مصروف فراگیری دورۀ ماستری و دکترا می­باشند.

 در کل، کادرهای علمی این پوهنځی به تعداد سه تن لیسانس، شانزده تن ماستر و سه  تن از کادرهای علمی مصروف فراگیری دورۀ دکتر می­باشند.