دیپارتمنت­ها:

پوهنځی زبان و ادبیات دارای چهار دیپارتمنت ( پشتو، دری ، انگلیسی و اردو) می باشد. این پوهنځی در چوکات پوهنتون شیخ زاید خدمات و فعالیت های خود را منحصر در همین چهار دیپارتمنت کرد.

دیپارتمنت پشتو:

اکنون دیپارتمنت پشتو به تعداد دوازده تن کادر علمی به سویۀ ماستردارد. از جملۀ این دوازده تن کادر علمی، دو تن آنان به برنامۀ دکترا عملاً مصروف هستند. و دو تن دیگر آنان مصروف فراگیری دورۀ کارشناسی ارشد(ماستری) می­باشند.

دیپارتمنت فارسی دری:

این دیپارتمنت دارای چهار کادر علمی به سویۀ کارشناس ارشد( ماستر) بوده،که از جملۀ این چهار تن کادر علمی یک تن آن جهت فراگیری دورۀ دکترا به کشور ايران رفته و عملاً مصروف درس می­باشد.

دیپارتمنت اردو:

این دیپارتمنت سه تن کادر علمی داشته که برای دورۀ کارشناسی ارشد(ماستری) در بورسیه های ایران و پاکستان ثبت نام کرده تا باشد این دورۀ تحصیلی را بپیمایند.

دیپارتمنت انگلیسی:

این دیپارتمنت دارنده پنج تن کادر علمی بوده که دو تن آن به سویۀکارشناس ارشد(ماستر) و سه تن آن عملاًمصروف فراگیری دورۀ کارشناسی ارشد(ماستری) می باشند.