رئیس پوهنځی زبان و ادبیات:

پوهنمل میاولي شاه میاخیل

 

محترم پوهنمل میاولی شاه میاخیل رئیس فعلی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید فرزند سیدگل شاه در 1360خورشیدی در مرکز ولایت خوست دیده به جهان هستی گشود. تعلیمات ابتدایی را در دیار هجرت ( میرامشاه) فرا گرفته و در سال 1382خورشیدی از لیسه عالی غرغشت فارغ و بعد تحصیلات خویش را در پوهنتون شیخ زاید پوهنځی زبان و ادبیات دیپارتمنت پشتو فارغ­التحصیل شد. که فعلاً به حیث رئیس پوهنځی زبان و ادبیات ایفای وظیفه می­نماید. 

پیام رئیس پوهنځی

پوهنځی زبان و ادبیات در حالی تأسیس شد که انبوه از مشکلات را فراراه خود داشت؛ از جمله نبود جای و امکانات و بزرگ­تر از این، نبود کادر های علمی، که این­ها از جملۀ مشکلات عمده این نهاد علمی بشمار می رفت.

خوشبختانه کشتی پیروزی پوهنځی زبان و ادبیات با داشتن رهبری خوب و کادرهای علمی متعهد و زحمت کش با موفقیت به ساحل رسید و به لطف پروردگار اکنون یک نهاد معیاری تحصیلی داریم.

رهبری پوهنځی، کادرهای علمی و اداری این نهاد، برای محصلان و مراجعین خود بدون هرنوع تعصب و تبعیض خدمات معیاری را عرضه می دارد و همیشه در خدمت شهروندان خود می باشد.

برای ما جای بسا افتخار است که در ماحول علمی و اکادیمیک در خدمت نونهالان کشور هستیم و چراغ تابان علم و دانش را فراراه شان قرار داده تا در رفاه و آبادی وطن سهیم گردند. وعده می سپاریم که در این نهاد علمی کادرهای تربیه می­کنیم که متعهد به ارزش های اسلامی و ملی بوده و در آبادانی کشور و شگوفایی ادب و هنر نقش فعال و برازنده داشته باشند. این را در نظر دارد که در کنار تدریس زبان و ادب کادرهای را به جامعه تقدیم کند که باعث افتخار و سربلندی در میدان علم و ادب مان باشد.

ما نیازمند همکاری و مشوره های نیک و سودمند شما هستیم تا خدمات معیاری و با کیفیت برای نسل جوان عرضه نماییم. از شما سروران و ادب دستان احترامانه خواهشمندیم که در رابطه به تعلیم و تحصیل فرزندان خود سعی و تلاش نموده و به جامعه خود افراد سالم و کادرهای علمی تقدیم نمایید. کادرهای علمی این پوهنځی همیشه در خدمت شما عزیزان و سروران بوده و می باشد.